top of page

Hva er en klinisk ernæringsfysiolog (KEF)? 

En klinisk ernæringsfysiolog undersøker, diagnostiserer og veileder innen ernæringsrelaterte tilstander. Dette gjelder både forebygging og behandling av tilstander som blant annet påvirker kroppens omsetning og behov for næringsstoffer. KEFer kan jobbe med både vekst og utvikling hos friske og syke barn, samt kroniske og akutte sykdommer hos voksne i alle aldre. Eksempelvis pasienter med kreft, mage- og tarmsykdom, lungesykdom.

 

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

 

Det kreves en mastergrad i klinisk ernæring for å bli KEF. Dette består av grunnleggende fag innen basalmedisin, slik at man bedre forstår hvordan mat og næringsstoffer virker i kroppen. Videre lærer man inngående om hvordan alle næringsstoffer (fra fett, protein og karbohydrater til alle vitaminer og mineraler) virker i kroppen. Vi lærer hvilke matvarer som bidrar med de enkelte næringsstoffene, hvordan de tas opp i mage- og tarmkanal,  hvordan de fraktes rundt i kroppen, og videre hvordan de tas opp og utøver sine effekter i cellene våre. Vi lærer hvordan ulike næringsstoffer kan bidra til å forhindre sykdom - hvordan man kan spise seg til bedre helse. Vi lærer også hvordan kosthold kan virke inn på ulike diagnoser og tilstander - hvordan man kan spise seg friskere fra sin tilstand.

bottom of page