top of page

Er du i risiko for diabetes?

Visste du at over 100.000 personer i Norge lever med diabetes uten å vite det?

I Norge er det diagnostisert i overkant av 200.000 personer med diabetes type 2, og tallet er økende. Man regner med at det er langt fler om har sykdommen i Norge, med et totalt antall på 300.000 til 400.000. Det er altså mange som går rundt uten å vite at de har sykdommen. I tillegg er det mange som har høy risiko for diabetes, eller forstadier til sykdommen.


Diabetes type 2 er en sykdom som absolutt kan forebygges. Finn ut om du er i risiko slik at du kan gjøre de riktige grepene for å unngå sykdommen!


Hva er diabetes type 2 (sukkersyke)?

Maten vi spiser brytes ned i tarmen, går over i blodet, og deretter fraktet med blodet ut i kroppen. Karbohydratene vi spiser blir i tarmen brutt ned til sukker, som videre går over i blodet. Etter et måltid øker altså blodsukkeret. Sukkeret blir fraktet med blodet gjennom kroppen, slik at det kan tas opp i cellene våre og gi energi (til for eksempel muskelarbeid). For at sukkeret i blodet skal kunne komme inn i cellene våre trengs insulin. Insulin fungerer som en slags nøkkel på cellene. Insulin skilles ut fra bukspyttkjertelen til blodet når blodsukkeret øker. Ved diabetes type 2 produserer kroppen for lite insulin, eller insulinet fungerer dårligere og dårligere. Dette betyr at mindre sukker fra blodet blir tatt opp i cellene, noe som gir en opphopning av sukker i blodet.


Diabetes er en sykdom som påvirker reguleringen av sukker i blodet, slik at nivået av blodsukker blir for høyt.

Når sukkeret i blodet ikke blir tatt opp i cellene våre, skilles det ut i nyrene og til urinen. Dette fører til økt vannlating og tørste, men også at kroppen tappes for energi fordi cellene ikke får "mat". Dette kan også føre til et vekttap.


Tørste, økt vannlating, tretthet og vekttap er symptomer på diabetes type 2.

Hvorfor bry seg om et høyt blodsukker?

Å gå med et høyt blodsukker over lang tid, slik som ved udiagnostisert diabetes eller dårlig regulert diabetes, kan føre til uheldige konsekvenser. Høyt blodsukker over tid gir skader på de små blodårene i øynene, nyrene og i nervene. Disse skadene kan føre til at man får dårligere syn, at nyrene etter hvert svikter og redusert følelse i for eksempel føtter og hender. Et høyt blodsukker kan også gi skader på de større blodårene, åreforkalkning, noe som øker risikoen for hjerte- og karsykdom.


Hvem er spesielt utsatt for å utvikle diabetes type 2?

Diabetes er genetisk betinget, noe som betyr at noen er mer disponert for å utvikle diabetes type 2 enn andre. Personer med økt risiko for å utvikle diabetes er de med diabetes i nær familie, personer med bakgrunn fra Asia og Afrika og personer med overvekt og/eller fysisk inaktivitet. Risikoen øker også med alderen. På Diabetesrisiko.no kan du enkelt ta en test for å sjekke om du er i risiko.


Hvordan forebygge diabetes type 2?

Selv om diabetes type 2 er delvis genetisk betinget, er det svært mange andre faktorer som spiller inn på om man faktisk utvikler diabetes type 2! I forebygging av diabetes type 2 er det mange grep man kan ta i kosthold og livsstil, som gir redusert risiko for utvikling av sykdommen.


Vektregulering

Ved overvekt og fedme er vekttap en viktig faktor for å redusere risiko for diabetes type 2. KMI (kroppsmasseindeks) mellom 25-30 regnes som overvekt, og BMI mer enn 30 som fedme. En vektreduksjon på 5-10 % av kroppsvekt er anbefalt for å redusere risikoen for diabetes, men allerede ved 3-5 % vekttap vil man oppnå gunstige effekter på blodsukker, fettstoffer i blodet og blodtrykk. Sjekk ut dette innlegget for å lese mer om hvordan du oppnår varig vektnedgang.


Fysisk aktivitet

Ved fysisk aktivitet stimuleres cellene via en annen mekanisme enn insulin, til å frakte sukker fra blodet inn i cellene. Fysisk aktivitet er derfor viktig både for å forebygge, men også i behandlingen av diabetes type 2. Regelmessig fysisk aktivitet på 30 minutter eller mer hver dag, reduserer risikoen for å utvikle diabetes type 2.


”Grovkarbo”

Et tilstrekkelig inntak av kostfiber og fullkorn reduserer risikoen for diabetes type 2. Høyt blodsukker etter et måltid kan gi økt risiko for type 2-diabetes. Matvarer som gir en lavere blodsukkerstigning etter et måltid vil derfor kunne redusere risikoen for å utvikle type 2-diabetes. Grove kornprodukt inneholder karbohydrater som brytes ned og tas opp langsomt i tarmen, dermed vil måltid med grove kornprodukt gi en lavere blodsukkerstigning og insulinrespons enn raffinerte (fine) kornprodukt. Les dette innlegget for tips til hvordan du kan spise grovere, og dermed innta mer fiber.Er du i risiko for diabetes, eller allerede har diabetes, og ønsker individuell kostholdsveiledning? Ta kontakt på astrid@smakfullhelse.no eller ring meg for en prat.Referanser

Commentaires


bottom of page